Sydøstjysk Fugleforening
   
 
  Forside
  Bestyrelse
  Udvalg
  Aktiviteter
  Medlemsinfo
  Annoncører
  Mailposten
  Konsulenter
  Honorerede personer
  Vedtægter
  Bliv medlem
  Galleri
  1. opdræt
  Køb og Salg
  Links
  Trekantens Fuglemarked

Medlem af

 

G


GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til generalforsamling
Tirsdag den 25. maj 2021 kl.19.00
I Søndermarkshallen, Vejle

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent for 2022
7. Valg til bestyrelsen:

A. Valg af kasserer:
Ejvind Nissen: modtager genvalg

B. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Leo Hansen: modtager genvalg
Kurt Jensen: modtager genvalg
Kaj Villy Nielsen: modtager genvalg

C. Valg af suppleant:
(Palle Palm indgår i bestyrelsen indtil næste generalforsamling)
D. Valg af bilagskontrollant:
Jan Johansen: modtager genvalg
E. Valg af bilagskontrollant suppleant:
Gert Brandt - ønsker ikke genvalg

8. Eventuelt

Forslag der ønsket behandlet på Generalforsamlingen skal indsendes skriftlig til
Henning Hass Hansen, Mercurvej 92, 8700 Horsens eller på mail til: hass@stofanet.dk
og være ham i hænde senest den 15. maj

Ovenstående dagsorden vil være gældende, såfremt der ikke ændres på forsamlingsforbuddet.
P.t. følger vi naturligvis myndighedernes anbefalinger, og generalforsamlingen kan derfor blive udsat med kort varsel…

Henning Hass Hansen
Sydøstjysk Fugleforening

 

 

 

 
Sydøstjysk Fugleforening© - stedet hvor fuglefolk mødes........